Küresel rekabetin doruk noktaya çıktığı günümüzde çok daha önem kazanan atıkların toplanması ve geri dönüşümü konusunda dünyadaki yeni teknolojileri takip ederek ihtisaslaşmak, tedarikçi ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler bulmak, atıktan en verimli şekilde faydalanırken çevreyi korumak bizim misyonumuzdur.